Utmärkelser

För att kunna erhålla klubbens:

Förtjänsttecken i GULD skall medlem ha varit verksam i klubbens styrelse i minst tio år samt vara eller har varit aktiv domare och tidigare erhållit klubbens silvermärke.

För förtjänsttecken i SILVER skall medlem ha varit aktiv domare i klubben i minst tio år.

Aktiv domare som fyller 40 och 50 år erhåller klubbens silvermärke samt present.

Förening skall jubilera med 50 år för att tilldelas klubbens standar.

Årets Kompis – Profil – Nybörjare – Domare är några av de utmärkelser som domore kan få efter förtjänt insatser under året.