Stadgar

Stadgar för Jönköpings Fotbolldomareklubb (JFDK)

Dessa stadgar är antagna vid ordinarie klubbmöte 6/11 1932 och reviderade vid årsmöte 27/10 1960, 10/11 1973, 23/11 1992, 10/11 1997 och 7/11 2017.

Stadgarna har följande rubriker:

§1 Klubbens uppgifter

§2 Verksamhet

§3 Medlemskap

§4 Årsavgift

§5 Organisation

§6 Styrelsens uppgifter

7§ Förvaltning och revision

8§ Årsmötet

§9 Hedersledamot

§10 Utmärkelser

§11 Representation

§12 Upplösning av klubben

§13 Stadgeändring

 

Vill du ta del av fullständiga stadgar så kan du öppna nedanstående PDF-fil.

Stadgar Jönköpings FDK