Information JFDK

JFDK bildades redan 1932 och är en av Sveriges äldsta och mest framgångsrika domarklubb. JFDK är en kamratförening för fotbollsdomare i Jönköpingsregionen och vi ligger ständigt runt drygt 70 aktiva medlemmar och 40 passiva medlemmar.

Vi är en av tio domarklubbar i Smålands och 108 i Sverige. Vi är medlemmar i Svenska Fotbolldomarförbundet.

För att få döma i vår region måste varje domare gå på domarutbildning i en eller två dagar beroende på klassificering och man måste delta på minst tre fortbildningsmöten varje år, samt klara konditionstest och regelprov.

Som medlem i klubben har Du tillträde till alla fortbildningsmöten.

Under försäsong och vid speluppehåll har du även möjlighet att få döma träningsmatcher och inomhusturneringar. I Småland är det fortfarande domarklubbarna som tillsätter domare till träningsmatcherna och vissa inomhusturneringarna!

Styrelsen är så sammansatt att det finns en ansvarig för varje del av klubbarbetet. Vilka som är valda av årsmötet att sitta i styrelsen ser ni under fliken ”organisation”. Tanken är att om du har problem eller vill fråga om något har du en kontakt i styrelsen eller din fadder att ringa till.

Fortbildningsavgiften är på 900kr skall vara betald senast den 31 mars på PG 32 38 92-0. (Nya domare kan få detta datum förskjutet efter kontakt med kassören).