Fadderverksamhet

Fadderinformation 2018
Som ny domare i Jönköpings FDK har du en fadder att vända dig till om det är några frågor och funderingar m.m om domarverksamheten i domarklubben.

Ansvarig: Abdelmasih Gergess
Telefon: 076-264 37 65
E-post:  abdelmasihgergess@hotmail.se

PM – faddrar (kommer att uppdateras)

Vad innebär det att var fadder?
Uppdraget som fadder är ett förtroendeuppdrag och är en möjlighet för dig som fadder att dela med dig av din kompetens till kommande domare. Att vara fadder innebär att hålla kontakten med adepterna under det första året. Du förväntas att ta kontakt med dina adepter över antingen telefon, mail, sms och höra hur det går ca 1 gång per månad.

30 min innan domarmötet börjar går faddrarna tillsammans med sina adepter igenom de punkter som står på det PM som domarklubben har tagit fram. En viktig bit är också att arbeta för att få in adepterna i domarklubbens verksamhet så att dennes kontaktnät vidgas. När vi har t.ex. möten, att du sätter dig med dina adepter och att du även under fikat har ett ansvar att se till att du får med dem i gemenskapen.

Du har ett ansvar att hjälpa dina adepter med praktiska göromål som t.ex. hur man fyller i en matchrapport, matchkuvert, rapport, anmälan och hur man hittar i fotbollsboken. Du har även ett ansvar att hjälpa dem att förbereda sig inför vad som ska göras innan, under och efter match.

Under säsong förväntas du även att hjälpa de ansvariga inom domarklubben med tips om hur dina adepter kan utvecklas på bästa sätt. Faddern kan om den vill titta på matcher som adepten dömer men detta är inget som är ålagt faddern att göra.

Du har som fadder ansvar att ringa innan varje domarmöte och kolla av om adepterna kommer på mötet och sedan meddela detta till ansvarig i styrelsen. Detta gäller även om du själv inte kan närvara på mötet.

Du har som fadder även ansvar att ”lämna över” ansvaret av dina adepter till någon annan fadder om du inte kan närvara på något domarmöte. Detta för att inte någon ska hamna mellan stolarna.