Årsmöte 2018

Årsmöte 2018

I lördags den 24 november hade Jönköpings FDK sitt årsmöte där säsong 2018 summerades. Till årsmötesordförande valdes vår hedersordförande Sonny Carlsson. Sonny ledde mötet med bravur och samtliga paragrafer i protokollet klarades av utan diskussioner. Under årsmötet avhandlades dock några viktiga punkter som till viss del redovisas här nedan.

Efter lång och trogen tjänst i JFDK:s styrelse hade Claes Helgesson på förhand meddelat valberedningen att han inte var aktuell för omval. Detsamma gäller för Glenn Bastholm som även han valt att tacka nej till fortsatt styrelsearbete i JFDK. Valberedningens förslag var att välja in Jovan Krsmanovic i styrelsen istället för Claes Helgesson och samtidigt minska styrelsen med en person varför inget nyval gjordes för Glenn Bastholm. Detta är helt i enlighet med våra stadgar där det framgår att styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter. Jönköpings FDK vill tacka Claes Helgesson och Glenn Bastholm för deras ovärderliga arbete i klubben. Tack!

Till klubbens ordförande föreslogs omval på sittande ordförande Andreas Johansson och detta antogs med ett starkt och enhälligt ja av närvarande medlemmar. Grattis Andreas!

Avgående styrelseledamöter var även Sebastian Lagrell och Mattias Lilja och där föreslog valberedningen omval på båda två vilket också blev mötets beslut. Grattis till fortsatt förtroende.

Styrelsen i Jönköpings FDK består nu av ordförande Andreas Johansson och ledamöterna Fredrik Klyver, Abdelmasih Gergess, Sebastian Lagrell, Mattias Lilja och Jovan Krsmanovic. Styrelsen har sin planeringskonferens den 9 december och då sätter vi agendan inför säsong 2019.

Årsmötet beslutade även att medlemsavgiften skall vara oförändrad, det vill säga 900kr per medlem. Denna betalas in på PG 32 38 92-0. Period för betalning är från idag till och med den 31 mars 2019.

Sist men inte minst beslutade även årsmötet att tacka Claes Helgesson för hans arbete genom att välja in honom som hedersledamot i Jönköpings FDK. Claes sällar sig nu skaran av hedersledamöter som består av Sonny Carlsson, Stig Ericsson, Frank Florin, Gunnar Carlsson, Kalle Stawiarski, Leif Grytberg, Mikael Eriksson och Thomas Bergström. Samtliga dessa har utfört ett betydande arbete för Jönköpings FDK samt suttit i styrelsen i minst tio år.

Den nyvalda styrelsen i Jönköpings FDK vill tacka samtliga medlemmar för förtroendet och vi ska göra vårt bästa för att ni medlemmar ska få ett bra verksamhetsår 2019. Nu kör vi!

Claes Helgesson tackas av

Claes Helgesson tackas av

Glenn Basrholm tackas av

Glenn Bastholm tackas av

 

 

 

Skriv ett inlägg

E-postadressen publiceras inte.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>