Agenda

Mötesagenda 2021

Mötesagenda för 2021 kommer att kommuniceras så fort styrelsen haft sin planeringskonferens.

Alla fortbildningsträffar är på Kunskapsskolan i Huskvarna om inget annat sägs.