Agenda

Mötesagenda 2019

Alla fortbildningsträffar är på Kunskapsskolan i Huskvarna om inget annat sägs.

Start kl 18:30

Träff Datum Område/Tid
Regelträff 16 jan

Regelgenomgång . Syfte: Klara regelprovet och förstå spelreglerna. Info om tillsättning av träningsmatcher.

Styrelsemöte  16 jan Styrelsemöte 1
Kurs  26-27 jan Fortbildning div 4-5 i Jönköping
Kurs 1-3 feb Elitdomarkurs i Jönköping
Möte 1 6 feb Information/ Klassificering/ Regelpass/Tävling
Kurs 9 feb Fortbildning div 6 i Jönköping
Löptest 3 mars Löptest i Elmiahallen för div 6/ Övriga serier. Starttid 1200.
Möte 2 11 mars Information/ Regelpass
Möte 3 3 april Samarbete domare/AD. Regelpass. Tävling
Styrelsemöte 3 april Styrelsemöte 2
Möte 4 6 maj
Möte 5 prel. 31 maj Studie av match
Styrelsemöte  19 aug Styrelsemöte 3
Möte 6  28 aug
Möte 7 30 sept Utvärdering och framåtblick
Styrelsemöte Styrelsemöte 4
Möte 8 Årsmöte

Agendan är uppdaterad 2019-09-18. Vi uppdaterar agendan efterhand med fler datum för kurser och utbildningar.