Agenda

Mötesagenda 2019

Alla fortbildningsträffar är på Kunskapsskolan i Huskvarna om inget annat sägs.

Start kl 18:30

Träff Datum Område/Tid
Regelträff 16 jan

Regelgenomgång . Syfte: Klara regelprovet och förstå spelreglerna. Info om tillsättning av träningsmatcher.

Styrelsemöte  16 jan Styrelsemöte 1
Kurs  26-27 jan Fortbildning div 4-5 i Jönköping
Kurs 1-3 feb Elitdomarkurs i Jönköping
Möte 1 6 feb Information/ Klassificering/ Regelpass/Tävling
Kurs 9 feb Fortbildning div 6 i Jönköping
Möte 2 11 mars Information/ Grupparbete/ Regelpass
Löptest  3 mars Löptest i Elmiahallen för div 6/ Övriga serier. Starttid 1200.
Möte 3 3 april Samarbete domare/AD. Regelpass. Tävling
Styrelsemöte 3 april Styrelsemöte 2
Möte 4 6 maj
Möte 5 v. 22 Studie av match
Styrelsemöte Styrelsemöte 3
Möte 6
Möte 7 Utvärdering och framåtblick
Styrelsemöte Styrelsemöte 4
Möte 8 Årsmöte

Agendan är uppdaterad 2019-01-01. Vi uppdaterar agendan efterhand med fler datum för kurser och utbildningar. 

Närvaro:

År/Möte 1 3 4 5 6 7
2018 50 54 52  47 50 41  44  50
2017 52 47  51  35 29  40  39  53
2016  69  55 52  66 56 37  46 48
 2015  65 63 53  64  34 35 50 50
2014  59 52 62 42 42 40 44  46
2013  63 52 50  59 35  26 29 51
2012 63 53 51 58 55 22 43 40