Jönköpings

Fotbolldomareklubb

Bildades 1932

Nästa fortbildningsträff kommer ske kring den 23:e augusti. Detta enligt den agenda som styrelsen beslutade om på planeringskonferensen. Under hösten har vi även tankar på att återigen anordna en resa till en allsvensk match, mer information om detta kommer när det närmar sig…

Styrelsemöte nr. 3

Under tisdagen den 7 juni höll styrelsen sitt tredje möte för året. Vi startade vid 1830 och slutade inte förrän 2330, viktiga ämnen och intressanta områden berördes. Visst resultat av detta hoppas vi märks framöver.

Resa till match

Vi planerar att genomföra en gemensam resa till en match i Allsvenskan precis som tidigare år, mer information om detta kommer efter sommaren.

Klassificering 2016

Domarkommittén har fastställt klassificeringen för 2016. JFDK kan glädjas åt ett antal uppflyttningar i systemet och vi representeras i alla serier! Se klassificeringen här. Klassificering 2016

Styrelsen i Jönköpings FDK vill uttrycka sitt stöd till de medlemmar som under senare tid råkat ut för fullständigt oacceptabla handlingar i samband med deras utövande som fotbollsdomare i en fotbollsmatch inom distriktet. Aktuella medlemmar har fått full support och ärendet hanteras inom ramen för den rapport som är upprättad.

Vidare har styrelsen satt i gång ett arbete med att upprätta riktlinjer inför framtiden, men det kommer alltid stå klart att denna typ av handlingar är fullständigt oacceptabla och tar bort glädjen som finns inom fotbollsfamiljen.

 

 

Sebastian Lagrell

Telefon: 036- 16 57 65

E-post: fotbollsdomare.jfdk@gmail.com