Jönköpings

Fotbolldomareklubb

Bildades 1932

LÖPTEST för domare i division 6 och övriga serier på Råslätts IP torsdag den 23 mars. Första heatet startar klockan 1730, var där i god tid för ombyte och uppvärmning! Kallelse till berörda domare har skickats på mail. Här är en bilaga som förklarar löptestet i detalj samt vilka tider som gäller Löptest för domare 2017.

Fortbildningsträff 3 äger rum onsdagen den 29 mars klockan 1830 på Kunskapsskolan i Huskvarna. Vi vill redan nu påminna er om denna träff och vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Speciellt inbjuden till träffen är Regiondomarcoach Martin Gustafsson. Martin kommer få en stor del av tiden till sitt förfogande, vi hoppas det blir en informativ och intressant kväll. Varmt välkomna!

Årets medlemsavgift, 900kr, kan från och med nu betalas in på vårt PG 32 38 92 – 0, glöm inte bort att märka din inbetalning med ditt namn. Medlemsavgiften ska vara betald senast den 31 mars.  

Arvoden 2017

Arvodena inför säsong 2017 är klara och som de flesta av er redan noterat så är det ingen skillnad mot föregående år förutom i våra högsta serier. Hela avtalet för 2017-2019 finns att läsa här.

Klassificering

Domarnas klassificering för år 2017 är nu fastställd av domarkommittén. Via följande länk kan ni se den klassificering som gäller. Detta kommer så klart presenteras på första mötet 2017.

Gemensam träning

Varje tisdag från och med nu så är det gemensam träning i Huskvarna. Start kl: 18.15 och löpning utomhus gäller om inget annat meddelas. Alla medlemmar är välkomna att delta!

Styrelsen i Jönköpings FDK vill uttrycka sitt stöd till de medlemmar som under senare tid råkat ut för fullständigt oacceptabla handlingar i samband med deras utövande som fotbollsdomare i en fotbollsmatch inom distriktet. Aktuella medlemmar har fått full support och ärendet hanteras inom ramen för den rapport som är upprättad.

Vidare har styrelsen satt i gång ett arbete med att upprätta riktlinjer inför framtiden, men det kommer alltid stå klart att denna typ av handlingar är fullständigt oacceptabla och tar bort glädjen som finns inom fotbollsfamiljen.

 

 

Sebastian Lagrell

Telefon: 036- 16 57 65

E-post: fotbollsdomare.jfdk@gmail.com