Jönköpings

Fotbolldomareklubb

Bildades 1932

Medlemsavgift 2019

Medlemsavgiften för år 2019 är oförändrad mot tidigare år efter beslut på årsmötet. Det innebär att ni ska betala in 900kr på PG 32 38 92 – 0 senast det 31 mars. Märk inbetalningen med ert namn i meddelandefältet. Tack!

Arvoden 2019

Arvodena inför säsong 2019 är klara, det återstår dock vissa uppdateringar så var noggranna. Hela avtalet för 2017-2019 finns att läsa här.

Vinterträning

Under tisdagar framöver kör vi gemensam träning. Ombyte i Huskvarna Sporthall 1800 och träningen startar 1815. Kläder för utomhuslöpning. Alla är välkomna att delta!