Jönköpings

Fotbolldomareklubb

Bildades 1932

Ni som ännu inte betalt årets medlemsavgift á 900kr ombeds göra detta å det snaraste. Inbetalning sker till PG 32 38 92-0. Ni som avtalat med kassören om ett senare datum är undantagna.  

Arvoden 2017

Arvodena inför säsong 2017 är klara och som de flesta av er redan noterat så är det ingen skillnad mot föregående år förutom i våra högsta serier. Hela avtalet för 2017-2019 finns att läsa här.

Klassificering

Domarnas klassificering för år 2017 är nu fastställd av domarkommittén. Via följande länk kan ni se den klassificering som gäller. Detta kommer så klart presenteras på första mötet 2017.

Gemensam träning

Återupptas i oktober/november igen. Mer information kommer när det är dags. Gemensamma aktiviteter under säsongen kommuniceras via mail, välkomna att delta då!

Styrelsen i Jönköpings FDK vill uttrycka sitt stöd till de medlemmar som under senare tid råkat ut för fullständigt oacceptabla handlingar i samband med deras utövande som fotbollsdomare i en fotbollsmatch inom distriktet. Aktuella medlemmar har fått full support och ärendet hanteras inom ramen för den rapport som är upprättad.

Vidare har styrelsen satt i gång ett arbete med att upprätta riktlinjer inför framtiden, men det kommer alltid stå klart att denna typ av handlingar är fullständigt oacceptabla och tar bort glädjen som finns inom fotbollsfamiljen.

 

 

Sebastian Lagrell

Telefon: 036- 16 57 65

E-post: fotbollsdomare.jfdk@gmail.com