Jönköpings

Fotbolldomareklubb

Bildades 1932

Nästa fortbildningsträff är onsdagen den 28:e augusti på Kunskapsskolan i Huskvarna. VI hoppas att så många som möjligt kommer för att dela med sig av sina erfarenheter hittills under säsongen. Helt plötsligt närmar sig de riktiga höstmatcherna och det är nu serierna avgörs. Vi syns den 28:e! Klockan 1830 som vanligt, och inbjudan kommer per mail senare.

Arvoden 2019

Arvodena inför säsong 2019 är klara, det återstår dock vissa uppdateringar så var noggranna. Hela avtalet för 2017-2019 finns att läsa här.

Träning

Den gemensamma träningen är avslutad för säsongen, vi tackar Mikael Eriksson för det engagemang han lagt ner i detta. Spontana gemensamma träningar kommer anslås på Facebook och hemsidan framöver.