Jönköpings

Fotbolldomareklubb

Bildades 1932

Arvoden 2018

Arvodena inför säsong 2018 är klara, det återstår dock vissa uppdateringar så var noggranna. Hela avtalet för 2017-2019 finns att läsa här.

Tillsättning

Information om tillsättning och listor finns här under hela året. Här finns även information om när ledighet ska vara inlagt i Fogis etc. (Info tillsättning)

Gemensam träning

Återupptas igen under hösten. Träning sker på egen hand fram till dess, men vi kommer erbjuda enstaka gemensamma träningar under året. Inbjudan kommer separat!