Jönköpings

Fotbolldomareklubb

Bildades 1932

Planeringskonferens 2020

Styrelsen vill informera om att planeringskonferensen inför 2020 äger rum lördagen den 7 december på Scandic Elmia i Jönköping. Då sätter styrelsen agendan inför 2020 och i detta arbete tar vi självklart med oss de utvärderingar som ni medlemmar bidragit med. Vi återkommer efter konferensen med information om nästa år! 

Arvoden 2019

Arvodena inför säsong 2019 är klara, det återstår dock vissa uppdateringar så var noggranna. Hela avtalet för 2017-2019 finns att läsa här.

Träning

Start tisdag den 3 december, nytt för i år är att vi utgår från Kunskapsskolan. Ombytta och klara kl 1815. Se mer info här.