Jönköpings

Fotbolldomareklubb

Bildades 1932

Årsmöte 2018 och jubileumsfest: Styrelsen har beslutat att slå ihop årsmötet för 2018 med klubbens 85-årsjubileum. Datumet är satt till lördagen den 24 november (kvällstid) och platsen är Skandiamäklarnas IP och klubbhuset där uppe. Vi återkommer så klart med kallelse och inbjudan. Hoppas vi ses då!

Arvoden 2018

Arvodena inför säsong 2018 är klara, det återstår dock vissa uppdateringar så var noggranna. Hela avtalet för 2017-2019 finns att läsa här.

Tillsättning

Information om tillsättning och listor finns här under hela året. Här finns även information om när ledighet ska vara inlagt i Fogis etc. (Info tillsättning)

Gemensam träning

Återupptas igen under hösten. Träning sker på egen hand fram till dess, men vi kommer erbjuda enstaka gemensamma träningar under året. Inbjudan kommer separat!