Jönköpings

Fotbolldomareklubb

Bildades 1932

Nästa träff

Nästa fortbildningsträff är torsdagen den 26:e mars. Vi kommer att ha en del grupparbeten (några kommer att få ta med sin dator) och vi kommer fokusera på att bedöma olika situationer samt prata samarbete och genomgång inför match. Välkomna! Vi syns då!

Arvoden 2020

Arvodena för 2020 är nu helt klara och finns att läsa på vår hemsida. Tänk på att du som domare ansvarar för att ta ut korrekt ersättning.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften på 900kr ska betalas in på PG 323892-0 senast den 15 mars.