Jönköpings

Fotbolldomareklubb

Bildades 1932

 Styrelsen i Jönköpings FDK vill tacka dig som deltog på årsmötet i kväll, ett särskilt tack till vår hedersordförande och våra hedersledamöter. Vi återkommer senare i veckan med en sammanfattning av årsmötet samt med mer information om vad som händer den närmsta tiden. Vi tackar dig även för den gångna säsongen! 

Arvoden 2017

Arvodena inför säsong 2017 är klara och som de flesta av er redan noterat så är det ingen skillnad mot föregående år förutom i våra högsta serier. Hela avtalet för 2017-2019 finns att läsa här.

Klassificering

Förslag på klassificering inför 2018 är inskickad till Smålands FF, beslut tas av DK och meddelas därefter berörda. En sammanställning kommer därefter finnas på SmFF:s hemsida, mer info kommer då.

Gemensam träning

Återupptas nu på tisdag den 21 november. Träningen börjar kl. 18:15 vid Huskvarna sporthall. Klä er efter väder då träningen är utomhus. Glöm inte reflexvästen! Välkomna!

Snart är det dags för årsmötet, separat kallelse kommer via mail och här på hemsidan samt Facebook. Förra årets verksamhetsberättelse kan du läsa här.

Verksamhetsberättelse 2016

Sebastian Lagrell

Telefon: 036- 16 57 65

E-post: fotbollsdomare.jfdk@gmail.com