Jönköpings

Fotbolldomareklubb

Bildades 1932

Medlemsavgift 2019

Medlemsavgiften för år 2019 är oförändrad mot tidigare år efter beslut på årsmötet. Det innebär att ni ska betala in 900kr på PG 32 38 92 – 0 senast det 31 mars. Märk inbetalningen med ert namn i meddelandefältet. Tack!

Arvoden 2019

Arvodena inför säsong 2019 är klara, det återstår dock vissa uppdateringar så var noggranna. Hela avtalet för 2017-2019 finns att läsa här.

Träning

Den gemensamma träningen är avslutad för säsongen, vi tackar Mikael Eriksson för det engagemang han lagt ner i detta. Spontana gemensamma träningar kommer anslås på Facebook och hemsidan framöver.