Jönköpings

Fotbolldomareklubb

Bildades 1932

Mötesagenda 2020

Styrelsen har haft sin planeringskonferens och därmed också satt datumen för nästa års träffar. Vi börjar säsong 2020 med vår årligen återkommande regelträff, denna gång den 23 januari, så skriv upp det datumet redan nu! Vi återkommer inom kort med mer information om nästa års upplägg. 

Arvoden 2019

Arvodena inför säsong 2019 är klara, det återstår dock vissa uppdateringar så var noggranna. Hela avtalet för 2017-2019 finns att läsa här.

Träning

Start tisdag den 3 december, nytt för i år är att vi utgår från Kunskapsskolan. Ombytta och klara kl 1815. Se mer info här.