Jönköpings

Fotbolldomareklubb

Bildades 1932

Nästa fortbildningsträff: Träff nr.7 för året kommer att vara i Kunskapsskolans lokaler onsdagen den 10 oktober kl:18.30. Vi kommer sammanfatta och utvärdera säsongen som varit samt blicka framåt! Hoppas vi ses då!

Arvoden 2018

Arvodena inför säsong 2018 är klara, det återstår dock vissa uppdateringar så var noggranna. Hela avtalet för 2017-2019 finns att läsa här.

Tillsättning

Information om tillsättning och listor finns här under hela året. Här finns även information om när ledighet ska vara inlagt i Fogis etc. (Info tillsättning)

Gemensam träning

Återupptas igen under hösten. Träning sker på egen hand fram till dess, men vi kommer erbjuda enstaka gemensamma träningar under året. Inbjudan kommer separat!