Jönköpings

Fotbolldomareklubb

Bildades 1932

Nu kör vi äntligen igång med matcherna igen! Extrainsatt medlemsmöte på tisdag den 9 juni kl:1800 via Google-teams.

Enligt det senaste beskedet så är det från och med den 14 juni tillåtet att spela match även för seniorer! Detta innebär att både SvFF och SmFF uppdaterat sina riktlinjer och de flesta av våra serier kommer sätta igång igen.  I och med detta kallar vi också till ett ”extrainsatt” medlemsmöte på tisdag den 9 juni kl:18.00. Mötet sker interaktivt, alltså via webben och mer info kommer i ett mail under onsdag den 3 juni. Vi hoppas att du kan delta!

Arvoden 2020

Arvodena för 2020 är nu helt klara och finns att läsa på vår hemsida. Tänk på att du som domare ansvarar för att ta ut korrekt ersättning.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften på 900kr ska betalas in på PG 323892-0 senast den 15 mars.