Jönköpings

Fotbolldomareklubb

Bildades 1932

OBS NYTT DATUM

Nästa fortbildningsträff är måndagen den 30:e september på Kunskapsskolan i Huskvarna. Vi hoppas att så många som möjligt kommer för att delta på årets sista ordinarie träff. Inbjudan kommer per inom kort. Vi syns den 30:e klockan 1830 som vanligt.

Arvoden 2019

Arvodena inför säsong 2019 är klara, det återstår dock vissa uppdateringar så var noggranna. Hela avtalet för 2017-2019 finns att läsa här.

Träning

Den gemensamma träningen är avslutad för säsongen, vi tackar Mikael Eriksson för det engagemang han lagt ner i detta. Spontana gemensamma träningar kommer anslås på Facebook och hemsidan framöver.