Jönköpings

Fotbolldomareklubb

Bildades 1932

Årets fjärde fortbildningsträff äger rum nu på måndag den 23 april. Inbjudan kommer i mitten av veckan när programmet är spikat. Det är en del frågor som hänger i luften fortfarande tack vare kommunen… Vi syns på måndag oavsett! Välkomna. 

Arvoden 2018

Arvodena inför säsong 2018 är klara, det återstår dock vissa uppdateringar så var noggranna. Hela avtalet för 2017-2019 finns att läsa här.

Tillsättning

Information om tillsättning och listor finns här under hela året. Här finns även information om när ledighet ska vara inlagt i Fogis etc. (Info tillsättning)

Gemensam träning

Tisdagar i Huskvarna sporthall med start 18:15. Löpning utomhus så klä er efter väder. Bastu och ”skvaller” efteråt för de som önskar. Vi syns där!